Kontakt

Keramika KUBO, s.r.o.

Ulica a číslo Vojtaššákova 592,
027 44 Tvrdošín 

IČO: 36390968
DIČ: 2020129474
IČ DPH: SK2020129474
Zápis v registri Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke číslo12110/L 

Bankové spojenie:
Slsp, a.s.
č.ú.: SK5009000000000321129534

Telefón/Mobil:0910488250
E-mail: info@keramikakubo.sk
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba:
Pondelok až Piatok od 7.00 do 15.00 hod.
Zodpovedný vedúci: Ján Šlapák 

Prevádzka:
Obchodné meno Keramika KUBO, s r.o.
Vojtaššákova 592,
027 44 Tvrdošín

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk

Správa bola úspešne odoslaná. Čo najskôr Vám budeme odpoveďať.